Kurser

Hvem passer på dig mens du passer på andre?

Omsorgstræthed, empatiudmattelse og udbrændthed er efterhånden et velkendt fænomen
i de fleste hjælper- og omsorgsfag. Det koster at stille sig selv og sit eget nervesystem til rådighed dag efter
dag, og det er ikke uden omkostninger, når vi vedvarende og som en helt afgørende grundpræmis afkræves
at være empatiske og konstant at sætte os i den andens sted.

At hjælpe, støtte og drage omsorg for andre, taler til noget dybt og fundamentalt i os mennesker. Vi
besidder alle en iboende evne til at danne relationer, udvise omsorg og agere støttende og hjælpsomme
overfor andre mennesker. Medarbejdere i hjælper- og omsorgsfag, herunder fx socialrådgivere,
pædagoger, assistenter, plejere, psykologer, sygeplejersker, læger, falkreder osv., har alle det til fælles, at vi
ønsker at gøre en positiv forskel for andre mennesker. Heldigvis oplever de fleste da også, at arbejdet, langt
hen ad vejen, er dybt meningsfuldt og berigende.

På samme tid, er det også mentalt og følelsesmæssigt krævende og at skulle forholde sig til andre
menneskers lidelse og smerte på daglig basis. At skulle bevidne og rumme andre menneskers ulykkelige
skæbner, traumer og lidelse eller selv blive udsat for trusler eller tilråb på arbejdet, udgør en reel risiko for
mental og følelsesmæssig overbelastning. Har vi ikke de rette rammer, strategier og forudsætninger for at
passe på os selv og hinanden i arbejdet, kan det have omfattende konsekvenser, både for os selv, og for de
mennesker vi arbejder for at hjælpe.

null
”Tinna er nærværende og hendes positive tilgang til mennesker er medvirkende til at alle i læringsrummet føler sig trygge. Tinna er utrolig fagligt velkvalificeret og hun formår at være autentisk. Samtidig er der altid plads til at grine og ”fejle” – Ingen kan øve sig uden at ”fejle”, og sammen med Tinna føler man sig aldrig forkert.”
null
”Det har været en stor fornøjelse at have Tinna som underviser. Tinna er simpelthen så dygtig til sit arbejde og formidler al sin viden på sådan en fantastisk og god måde. Og så er hun bare så sød, smilende og anerkendende oveni. Jeg har været heldig at have fået bevilliget flere kurser gennem mit arbejdsliv, men Tinna står klart som en af de allerbedste undervisere jeg har haft.”
null
”Tinna er velforberedt, empatisk og meget faglig kompetent i sin undervisning. Hun er nærværende, har øje for forskellighed og god til at videreformidle hendes viden og materiale.”
null
”Jeg har oplevet Tinna som en utrolig dygtig underviser og formidler. Tinna formår, med sin anerkendende tilgang, at skabe et læringsrum der i så stor grad føles trygt, at jeg meget sjældent har oplevet noget tilsvarende”