Om mig

Mit navn er Tinna Winther Olesen. Jeg er uddannet psykolog fra Aalborg universitet (2014) og autoriseret af Psykolognævnet (2018) på baggrund af klinisk praksis. Jeg er gift og mor til 2 og bosat i Vestbjerg nord for Aalborg. Jeg er medlem af Dansk Psykolog Forening, og herved underlagt de fælles nordiske etikregler gældende for psykologer. Jeg har tavsheds- og journalpligt og sikrer naturligvis diskretion i forbindelse med dit/jeres forløb.

Jeg har en bred psykologfaglig viden og erfaring og tilbyder bl.a. individuelle samtaleforløb, supervision af forskellige faggrupper, ledelsessparring, rådgivning og undervisning.

Igennem årene har jeg bl.a. beskæftiget mig med:

  • Samtaleterapi indenfor både børne/unge og voksenområdet med fokus på behandling af angst, OCD, depression, forstyrrelser ift. spisning, krop og vægt, stress og belastningstilstande, selvværd og vanskelige relationer.
  • Selvforståelsesforløb for mennesker med autisme og/eller ADD/ADHD, samt rådgivning og vejleder til forældre til børn med udviklingsforstyrrelser
  • Test og udredning af børn og unge med ADHD/ADD og autisme
  • VISO-rådgivning og specialpædagogisk rådgivning.
  • Supervision, individuelt og i grupper, af specialpædagogisk personale i psykiatrien, på bo- og opholdssteder mv.
  • Undervisning i Kognitiv Ressourcefokuseret Anerkendende Praksis via PsykologCentret Viborg/Skive, hvor jeg har undervist i temaer som kognitiv pædagogisk, anerkendelse i praksis, relationskompetence, ressourcefokuseret pædagogik, Autisme/ADHD, mestring og mestringsforståelse, kollegial supervision, samtaler med unge med mere.

Siden 2020 har jeg i særlig grad dygtiggjort mig inden for, og beskæftiget mig med forebyggelse af omsorgstræthed og empatiudmattelse blandt fagpersoner, igennem både supervision og undervisning. Min faglige tilgang tager afsæt i Kognitiv Terapi, Compassion fokuseret terapi og Mindful Self-Compassion.

Min store passion er at hjælpe de mennesker, jeg arbejder med til øget trivsel og balance i deres liv. Jeg er dybt optaget af at se potentialet i ethvert menneske, og optaget af hvordan jeg hjælper det enkelte menneske, til at se sine styrker, kompetencer og muligheder, samt hjælpe dem til at finde styrken til at gøre det der er brug for, for at skabe den balance og det liv de drømmer om – såvel privat som arbejdsmæssigt.