Eksamens- og præstationsangst

Rigtig mange, især unge, oplever eksamens- og præstationsangst i en sådan grad, at det har negative konsekvenser både for personens generelle trivsel og livskvalitet samt for læringspotentialet i den givne eksamens- eller præstationssituation. Angsten kan opstå, når man enten skal til eksamen, jobsamtale, holde en tale eller en anden situation, hvor man skal præstere foran andre mennesker. Nervøsitet i en sådan situation er helt naturligt og ganske hjælpsomt i den rette mængde. Men når angsten tager over og presset på præstationen opleves at have vidtrækkende konsekvenser (fx frygten for at blive kasseret som menneske) bliver det uhensigtsmæssigt og påvirker vores evne til at gøre det, vi kan.