Depression

De fleste mennesker oplever forbipasserende perioder i livet, hvor man oplever mere tristhed, manglende overskud, motivation eller glæde ofte som en reaktion på nogle omstændigheder eller begivenheder i ens liv. Men for nogle fortager disse perioder sig ikke, og tristheden, den manglende glæde ved livet, lyst og motivation bliver længerevarende og belastende for ens hverdagsliv, hvorved det kan udvikle sig til en egentlig behandlingskrævende depression.

Typiske tegn på en depression kan være

 • Selvkritiske, selvnedvurderende og selvbebrejdende tanker om sig selv.
 • Rumination – tankerne som kører i ring i en endeløs spiral
 • Svært ved at overskue daglige gøremål
 • Vedvarende nedtrykthed og tristhed
 • Grådlabilitet (nemt til gråd)
 • Oplevelsen af, at der ikke er noget som kan gøre dig rigtig glad – heller ikke de ting, som eller plejer at gøre dig glad
 • Svært ved at træffe beslutninger
 • Svært ved at koncentrere sig eller huske aftaler og gøremål
 • Energiforladthed, følelsen af en tyngde og/eller træthed i krop og sind.
 • Ændringer i søvnmønster – svært ved at sove, eller sover mere end normalt.
 • Oplevelsen af ligegyldighed og/eller opgivenhed