Selvværdsproblematikker

Selvværd er relateret til ens oplevede værd som menneske, ”er jeg noget værd?” ”er jeg god nok?”. Det er en naturlig del af det at være menneske, at vi indimellem kan blive i tvivl om os selv, komme til at sammenligne os med andre, og tænke negativt om os selv. Men for nogle bliver de negative, selvbebrejdende og selvnedvurderende tanker altoverskyggende og dominerende. Det får indflydelse på vores oplevede livskvalitet og hæmmer os i at leve det liv, vi ønsker. Vi ser verden igennem et negativt tankefilter, som farver vores oplevelse af os selv, andre og de sammenhænge vi indgår i på en måde som både er opslidende, energikrævende og smertefuldt.

Men som rigtig meget andet er selvværd også noget, der kan forandre sig. Vi kan lære at se os selv i et mere realistisk lys. Vi kan lære at nuancere vores tænkning og behandle os selv med mere venlighed, omsorg og anerkendelse.

Tegn på selvværdsproblematik kan være

  • Du har vedvarende negative tanker om dig selv
  • Du forestiller dig at andre tænker negativt omkring dig
  • Du oplever at have en indre selvkritiker
  • Du kan have særlige høje krav til dig selv – du skal præstere mere for at være noget værd end andre
  • Du har svært ved at mærke egne grænser og få sagt nej
  • Du har svært ved at spørge om hjælp
  • Du er optaget af at alle andre har det godt, uden nødvendigvis at lade denne optagethed komme dig selv til gode.
  • Du gemmer på, hvordan du egentlig har det, fordi du tænker, du er nødt til at fremstå perfekt.
  • Du underkender sig selv, og tillægger ikke de ting du kan eller han? Gør? nogen særlig værdi.